Usluge koje pružamo
Odgusenja vodom pod visokim pritiskom

• čišćenje i ispiranje šahti
• razbijanje tvrdih naslaga
• ispiranje masnoća i taloga
• sečenje korenja
• dezinfekcia svih prostora
• odgusenja cevi svih precnika Ø 100 - Ø 2000 mm

vozila sa kojim vršimo odgušenja

Mlaznice sa kojima vršimo odgušenja